Kamerbrief bij toezending advies van de Commissie Collectie Nederland

Staatssecretaris Uslu (OCW) stuurt de Tweede Kamer het advies 'Onvervangbaar en Onmisbaar' van de commissie Collectie Nederland van de Raad voor Cultuur. Zij geeft een toelichting op het advies. Ook gaat zij kort in op de beleidsdoorlichting cultuur van de werking van de Erfgoedwet. Zij verwacht dat zij haar beleidsreactie op het advies en de beleidsdoorlichting eind 2022 naar de Kamer kan sturen.

Kamerbrief bij toezending advies van de Commissie Collectie Nederland (PDF | 2 pagina's | 190 kB)