Kamerbrief over voortgang ambities kinderarmoede

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over stappen die al gezet zijn om kinderarmoede verder terug te dringen. In 2019 zijn de ambities kinderarmoede geformuleerd. Zi beschrijft de voortgang op ambitie 2 ‘het aantal huishoudens met kinderen dat te maken heeft met een laaginkomen neemt af’ en gaat in op ambitie 4 ‘Er komt periodiek een kwalitatief overzicht van goede voorbeelden en initiatieven van gemeenten en andere lokale en landelijke organisaties gericht op het voorkomen van armoede onder kinderen en de negatieve gevolgen daarvan voor kinderen’. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over voortgang ambities kinderarmoede (PDF | 3 pagina's | 210 kB)