Kamerbrief met overzicht toezeggingen Eerste Kamer

Minister Adriaansens (EZK), minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) sturen de stand van zaken van de door de Eerste Kamer gerappelleerde toezeggingen per 1 januari 2022.