Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken Nationaal Groeifonds

Modelformulieren voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken tussen fondsbeheerders en ontvangende ministers in het kader van het Nationaal Groeifonds.

Modellen voor projectoverstijgende en projectspecifieke afspraken Nationaal Groeifonds (PDF | 25 pagina's | 252 kB)