Response to PETA letter of 22 March 2022

Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). De minister reageert op de brief van PETA over het Transition Programme for Innovation Without the Use of Animals (TPI). Hierbij gaat het om het afschaffen van het gebruik van proefdieren bij wetenschappelijk onderzoek.

Response to PETA letter of 22 March 2022 (PDF | 1 pagina | 127 kB)