Uitstelbrief op Kamervragen over het artikel Knip open voor Europese chips

Minister Adriaansens (EZK) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel Knip open voor Europese chips later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Amhaouch (CDA) heeft de vragen gesteld.