Overzicht rapporten ministerie BZK 2e halfjaar 2021 (met toelichtingen en links)

Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2021 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.