Kamerbrief bij aanbieding rapport 5e wettelijke evaluatie RDW

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de 5-jarige beoordeling van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de RDW als zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het rapport gaat over de periode 2016 – 2020. Daarbij gaat hij in op de aandachtspunten uit de beoordeling.

Kamerbrief bij aanbieding rapport 5e wettelijke evaluatie RDW (PDF | 3 pagina's | 225 kB)