Kamerbrief geannoteerde agenda van de formele Telecomraad op 3 juni 2022

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Eerste enTweede Kamer de geannoteerde agenda van de formele Telecomraad op 3 juni 2022. Ze reageert ook op een informatieverzoek van de vaste commissie Digitale Zaken over de stand van zaken inzake de Verordening Kunstmatige Intelligentie (AI).

Kamerbrief geannoteerde agenda van de formele Telecomraad op 3 juni 2022 (PDF | 12 pagina's | 590 kB)