Ontwerp Besluit experiment onderwijszorgarrangemente

Het ontwerpbesluit bevat voorschriften voor een experiment op het terrein van onderwijszorgarrangementen. Dit met het oog op verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Ontwerp Besluit experiment onderwijszorgarrangemente (PDF | 35 pagina's | 524 kB)