Memorie van Antwoord wetsvoorstel wettelijke taken internationalisering onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bij het wetsvoorstel wettelijke ta ken internationalisering onderwijs.

Memorie van Antwoord wetsvoorstel wettelijke taken internationalisering onderwijs (PDF | 8 pagina's | 190 kB)