Kamerbrief met reactie op de motie Paternotte-Bruins over in kaart brengen van de effecten van investeringen in kennis

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) reageren op de motie van de  Kamerleden Paternotte (D66) en Bruins (CU). De motie verzocht de regering om  het Centraal Planbureau (CPB) de effecten van investeringen in kennis in kaart te laten brengen. Zij gaan daarbij in op een memo van het CPB hierover. Zij sturen het memo van het CPB mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief met reactie op de motie Paternotte-Bruins over in kaart brengen van de effecten van investeringen in kennis (PDF | 2 pagina's | 195 kB)