Hoofdlijnenbrief media 2022

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over investeringen die zij wil doen in de media. Zij gaat daarbij in op de uitwerking van het coalitieakkoord voor investeringen in de landelijke en regionale publieke omroepen en in de versterking van de onderzoeksjournalistiek. Ook beschrijft zij hoe zij wil komen tot een sterke, weerbare en creatieve Nederlandse mediasector. Een overzicht van de financiële middelen die zij wil inzetten stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Hoofdlijnenbrief media 2022 (PDF | 7 pagina's | 314 kB)