Verzamelbrief Maritieme Zaken naar aanleiding van commissiedebat 5 juli 2022

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het gebied van maritieme zaken. Hij doet dit in aanloop naar het commissiedebat van 5 juli 2022. De onderwerpen liggen op het gebied van Zeehavens, Zeevaart en Binnenvaart. Daarnaast gaat hij in op de knelpunten bij modal shift en  de beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 18 Scheepvaart en havens 2015-2020.

Verzamelbrief Maritieme Zaken naar aanleiding van commissiedebat 5 juli 2022 (PDF | 4 pagina's | 236 kB)