Beslisnota Verlenging en wijziging Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Verlenging en wijziging Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (PDF | 4 pagina's | 169 kB)