Kamerbrief over aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 en verder

De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris uslu (OCW) informeren de Tweede Kamer over de manier waarop zij vanaf 2023 zullen rapporteren over niet-financiële informatie in de begrotingscyclus van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het gaat om informatie over de resultaten van beleid, min of meer los van het financieel systeem.

Kamerbrief over aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 en verder (PDF | 2 pagina's | 227 kB)