Verzamelbrief Vuurwerk

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van het beleid rond consumentenvuurwerk. Daarbij informeert zij de Kamer over een signaalrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over onjuist geclassificeerd consumentenvuurwerk. Ook dit rapport stuurt zij mee. Tot slot informeert zij de Kamer over de voortgang van de P11 beschikking om oneigenlijk gebruik van pyrotechnische artikelen tegen te gaan.

Verzamelbrief Vuurwerk (PDF | 5 pagina's | 379 kB)