Kamerbrief over stand van zaken invoering biobrandstoffen in binnenvaart

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de toepassing van biobrandstoffen in de binnenvaart. Hij gaat daarbij in op  de reductieverplichting bij de leveringen van brandstof aan de binnenvaart en op vervolgonderzoek naar het gebruik van biobrandstoffen en de technische consequenties daarvan.

Kamerbrief over stand van zaken invoering biobrandstoffen in binnenvaart (PDF | 2 pagina's  | 217 kB)