Aanbiedingsbrief toetsingskader risicoregelingen Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022

Minister Adriaansens (EZK) stuurt het toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid over de Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022 naar de Eerste Kamer.

Aanbiedingsbrief toetsingskader risicoregelingen Tijdelijke subsidieregeling evenementen 2022 (PDF | 1 pagina | 62 kB)