Programma vermindering regeldruk ondernemers

Deze nieuwe regeldrukaanpak kiest ervoor om regeldruk op het niveau van de ondernemer in kaart te brengen en samen met ondernemers, brancheorganisaties, ministeries en uitvoeringsinstellingen tot reductieprogramma's te komen.

Programma vermindering regeldruk ondernemers (PDF | 17 pagina's | 1,2 MB)