Aanbiedingsbrief bij kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken over EU-raadplegingen voor de periode april tot en met juni 2022 op het terrein van het ministerie van EZK. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer verzonden.

Aanbiedingsbrief bij kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen (PDF | 1 pagina | 82 kB)