Conceptregeling tot wijziging verlenging regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

Conceptregeling tot wijziging verlengingsregeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld tot 1 december 2022.

Conceptregeling tot wijziging verlenging regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (PDF | 3 pagina's | 191 kB)