Onderzoek liquiditeit box 3

Onderzoek naar hoeveel belastingplichtigen met niet-liquide vermogensbestanddelen in box 3 in 2017 en 2018 in betalingsproblemen zijn gekomen en of de huidige betalingsregelingen voor die personen voldoen.

Onderzoek liquiditeit box 3 (PDF | 8 pagina's | 554 kB)