Kamerbrief over uitstel verzending roadmap varend ontgassen

Minister Harbers (IenW) stelt de toezending uit van de roadmap over tot het varend ontgassen. Hij verwacht dat hij de roadmap na verdere afstemming en vaststelling tussen het ministerie, de industrie en het Interprovinciaal Overleg (IPO) naar de Tweede Kamer kan sturen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over uitstel verzending roadmap varend ontgassen (PDF | 1 pagina | 175 kB)