Kamerbrief over versterken van het stelsel van openbare bibliotheken

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de verdere onderbouwing en uitwerking van het streven naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Zij had eerder in de Meerjarenbrief cultuur van 4 november 2022 op hoofdlijnen beschreven hoe zij daar invulling aan wil geven. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over versterken van het stelsel van openbare bibliotheken (PDF | 14 pagina's | 633 kB)