Kamerbrief bij eindversie Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022 tot 2032

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de eindversie van het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022 – 2032. Daarbij gaat zij in op de uitvoering van het akkoord en op andere aandachtspunten. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij eindversie Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022 tot 2032 (PDF | 4 pagina's | 299 kB)