Emancipatienota 2022-2025

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Emancipatienota 'Emancipatie: een opdracht voor ons allen'  van het kabinet voor de periode 2022-2025. Hij geeft daarbij een toelichting. Ook stuurt hij enkele beslisnota's.