Antwoorden vragen uitwerking verzuimaanpak

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief van 15 juli 2022 over de uitwerking van de verzuimaanpak in het onderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden vragen uitwerking verzuimaanpak (PDF | 33 pagina's | 516 kB)