Kamerbrief bij Impulsprogramma Chemische Stoffen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het programmaplan van het Impulsprogramma Chemische Stoffen dat loopt van 2023 tot en met 2026. Daarnaast gaat zij in op enkele moties en toezeggingen over chemische stoffen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij Impulsprogramma Chemische Stoffen (PDF | 3 pagina's | 264 kB)