Kamerbrief over tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het masterplan basisvaardigheden voor de bijstelling van de kerndoelen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het gaat om het leren van de basisvaardigen voor rekenen/wiskunde, taal, digitale vaardigheden en burgerschap.

Kamerbrief over tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden (PDF | 8 pagina's | 500 kB)