Kamerbrief Adviesrapport en beleidsregel slotreductie van ACNL

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Advies Reductie vluchten Schiphol' van de Nederlandse slotcoördinator Airport Coordination Netherlands (ACNL). Het advies gaat over het terugdringen van het aantal vliegtuigbewegingen en de slots die hiermee samenhangen. Ook stuurt hij de 'Policy Rule Slot allocation in case of exceedance of historic rights' over een conceptbeleidsregel voor de reductiemethodiek. Hij informeert de Kamer daarbij over de uitkomsten van het adviesrapport en zijn reactie daarop. Ook gaat hij in op de concept-beleidsregel van ACNL en over de vervolgstappen.

Kamerbrief Adviesrapport en beleidsregel slotreductie van ACNL (PDF | 4 pagina's | 447 kB)