Kamerbrief over voorgenomen structurele wijziging van Regeling afsluitbeleid voor bescherming tegen afsluiting energielevering van (klein)verbruikers bij betalingsproblemen

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, over de stappen die de minister de komende tijd wil zetten om het afsluitbeleid van energielevering aan (klein)verbruikers structureel aan te scherpen, zodat de positie van de consument structureel verbetert, teneinde te voorkomen dat mensen afgesloten worden van energie, of betalingsproblemen en schulden oplopen.

Kamerbrief over voorgenomen structurele wijziging van Regeling afsluitbeleid voor bescherming tegen afsluiting energielevering van (klein)verbruikers bij betalingsproblemen (PDF | 5 pagina's | 282 kB)