Kamerbrief over vooruitblik MIRT 2023

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven de Tweede Kamer een vooruitblik op het MIRT in 2023. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zij gaan daarbij in op de samenhang met het basiskwaliteitsniveau (BKN) en de Mobiliteitsvisie 2050.

Kamerbrief over vooruitblik MIRT 2023 (PDF | 6 pagina's | 403 kB)