Antwoorden vragen over beleidsreactie advies dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland

Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van haar beleidsreactie op  het advies 'Onvervangbaar & onmisbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland'. De Eerste Kamerfracties van de VVD en GroenLinks van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld.