Antwoorden op schriftelijke vragen over de tekstgenerator ChatGPT

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoorden op Kamervragen over het gebruik van de geavanceerde tekstgenerator Generative Pre -trained Transformer (ChatGPT) in het onderwijs.  Het Tweede Kamerlid Ephraim (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.