Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over inzet stagiairs en onervaren personeel bij de afhandeling op Schiphol

Minister Harbers (IenW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over de inzet van stagiairs en  onervaren personeel bij de afhandeling op Schiphol. Het Tweede Kamerlid Kamerlid De Hoop (PvdA) had de vragen gesteld.