Antwoord op commissiebrief met schriftelijke vragen over het instellingsplan NWO 2023-2026

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over het voorgenomen standpunt over het instellingsplan NWO 2023–2026. NWO staat voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg over wetenschapsbeleid van 21 december 2022.