Kamerbrief met reactie op moties eerder bekend maken resultaten staatsexamenkandidaten

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op 2 moties uit het 2-minutendebat examens 2023 van 29 maart 2023.

Kamerbrief met reactie op moties eerder bekend maken resultaten staatsexamenkandidaten (PDF | 2 pagina's | 191 kB)

Het gaat om:

  • de motie van het Tweede Kamerlid Kwint (SP). Deze verzoekt het kabinet om het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de opdracht te geven de resultaten van de schriftelijke examens van zowel staatsexamenkandidaten als overige kandidaten gelijktijdig bekend te maken;
  • de motie van de Tweede Kamerleden Van Meenen (D66) en Paul (VVD). Deze verzoekt de regering om te zorgen voor gelijktijdige bekendmaking van de examenresultaten voor alle examenkandidaten in 2025. De motie verzoekt daarnaast om dit al in 2024 te realiseren voor de staatsexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs.