Antwoorden op schriftelijke vragen over de Subsidieregeling matching Horizon Europe

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de uitvoering van de Subsidieregeling matching Horizon Europe. Dit is een subsidie voor deelname aan het Europese kaderprogramma Horizon Europe voor onderzoek en innovatie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Antwoorden op schriftelijke vragen over de Subsidieregeling matching Horizon Europe (PDF) | 5 pagina’s | (351,4 KB)