Aanbiedingsbrief bij evaluatierapport SIA 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het afgeronde evaluatierapport 'Naar een volgende fase' van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het rapport bevat de 3e evaluatie van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA als zelfstandig onderdeel van de NWO sinds 1 januari 2014. De minister verwacht dat hij zijn reactie voor de zomer van 2023 kan geven.

Aanbiedingsbrief bij evaluatierapport SIA 2022 (PDF | 1 pagina | 211 kB)