Herstructurering NAM

Afschrift van de Kamerbrief van 2 november 2021 over de herstructurering van de NAM.

Herstructurering NAM (PDF) | 3 pagina's | (29,27 KB)