Memorie van toelichting slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2022 in de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (hoofdstuk K van de Rijksbegroting).

Memorie van toelichting slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (PDF | 10 pagina’s | 581 kB)