Nota van wijziging wetsvoorstel CBAM

Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

Nota van wijziging wetsvoorstel CBAM