Antwoorden op nadere vragen over herinvoeringbasisbeurs en tegemoetkoming studenten zonder basisbeurs

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van zijn Kamerbrief van 14 april 2023. Deze ging over zijn reactie op vervolgvragen over de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.