Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de uitsluiting van de rechtstoegang voor mensen die op papier een hoger inkomen hebben dan de grens van de Wet op de rechtsbijstand

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de uitsluiting van de rechtstoegang voor mensen die op papier een hoger inkomen hebben dan de grens van de Wet op de rechtsbijstand. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.