Kamerbrief bij jaarverantwoording ProRail en NS 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de jaarverantwoordingsrapportages van ProRail en NS over 2022. Zij bespreekt beide rapporten.

Daarnaast stuurt zij:

  • het validatierapport van het klanttevredenheidsonderzoek van ProRail;
  • de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Hoofdspoorweginfrastructuur.

Bijlagen