Kamerbrief bij jaarverantwoording ProRail en NS 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de jaarverantwoordingsrapportages van ProRail en NS over 2022. Zij bespreekt beide rapporten.

Kamerbrief bij jaarverantwoording ProRail en NS 2022

Daarnaast stuurt zij:

  • het validatierapport van het klanttevredenheidsonderzoek van ProRail;
  • de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Hoofdspoorweginfrastructuur.

Bijlagen