Afschrift Kamerbrief Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

Afschrift van de brief van staatssecretaris Uslu (OCW) aan de Tweede Kamer van 12 juni 2023. De brief bevat haar beleidsreactie op het rapport 'Beleidsdoorlichting Erfgoed'. De Tweede Kamer had het rapport op 26 september 2022 ontvangen.