Kamerbrief met beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft haar beleidsreactie op het rapport 'Beleidsdoorlichting Erfgoed' De Tweede Kamer had het rapport op 26 september 2022 ontvangen.

De brief gaat in op de volgende onderwerpen:

  • hoofdvragen en opgaven;
  • doorlichting Erfgoedwet;
  • gebouwd en groen erfgoed;
  • erfgoed en leefomgeving;
  • archeologie;
  • roerend erfgoed;
  • immaterieel erfgoed;
  • erfgoed en digitalisering.