Kamerbrief met reactie op burgerbrief over onderwijs en ondersteuning voor kinderen met ASS

Minister Wiersdma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over het onderwijs en de ondersteuning voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9OCW) had hem hierom verzocht.