Kamerbrief over voortgang Lerarenstrategie

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de lerarenopleidingen. Zij bespreken daarbij onder meer de vorming van onderwijsregio’s, strategisch personeelsbeleid en de keuzes rondom bevoegdheden, beroepsbeeld, beroepsgroepvorming en onderwijstijd.

Kamerbrief over voortgang Lerarenstrategie